Máy photo cho thuê

RICOH MP 7502
RICOH MP 7502 ( MÁY CHO THUÊ)

1. Giới thiệu về máy photocopy Ricoh MP7502 - Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax  ...

Giá: 3.050.000 VNĐ

RICOH MP 6002
RICOH MP 6002 (MÁY CHO THUÊ)

1. Thông tin máy photocopy cho thuê Ricoh 6002 - Chức năng: Photo - in mạng - scan mà...

Giá: 2.950.000 VNĐ

Máy photocopy Ricoh MP 5002
RICOH MP 5002 (MAY CHO THUÊ)

Thay thế dòng Ricoh MP 4000/5000 và  MP 4001/5001.             &n...

Giá: 1.750.000 VNĐ

Máy photocopy Ricoh MP4002
RICOH MP4002 (MÁY CHOTHUÊ)

       Thay thế dòng máy MP 4000 và MP 4001.         ...

Giá: 1.650.000 VNĐ

RICOH MP 7001
RICOH MP 7001(MÁY CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 7001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 2.850.000 VNĐ

RICOH MP 5001
RICOH MP 5001(MÁY CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 5001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 1.550.000 VNĐ

RICOH MP 4001
RICOH MP 4001(MÁY CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 4001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 1.500.000 VNĐ

Máy photocopy Ricoh MP 6001
RICOH MP 6001(MÁY CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 6001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 2.750.000 VNĐ

RICOH MP 5000
RICOH MP 5000(MÁY CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 4001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 1.350.000 VNĐ

Ricoh MP 4000
RICOH MP 4000(MÁY CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 4001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 1.250.000 VNĐ

1/1