Máy photo cho thuê

RICOH MP 7502
RICOH MP 6002/7502 ( MÁY CHO THUÊ)

1. Giới thiệu về máy photocopy Ricoh MP7502 - Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax  ...

Giá: 2.200.000 VNĐ

Máy photocopy Ricoh MP 5002
RICOH MP 4002/5002 (Dừng CHO THUÊ)

Máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MP 4002/5002 - Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax  ...

Giá: 690.000 VNĐ

RICOH MP 7001
RICOH MP 7001(Dừng CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 7001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 1.500.000 VNĐ

RICOH MP 5001
RICOH MP 5001(Dừng CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 5001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 690.000 VNĐ

RICOH MP 4001
RICOH MP 4001(Dừng CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 4001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 690.000 VNĐ

Máy photocopy Ricoh MP 6001
RICOH MP 6001(MÁY CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 6001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 2.750.000 VNĐ

RICOH MP 5000
RICOH MP 5000(Dừng CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 4001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 690.000 VNĐ

Ricoh MP 4000
RICOH MP 4000(Ngừng CHO THUÊ)

Chức năng: Photo - in mạng - scan màu - fax Ricoh MP 4001 dòng máy sử dụng côn...

Giá: 690.000 VNĐ

1/1