Máy photocopy - In mầu

 

Đầy đủ các chức năng:

 

Copy- in mầu- scan mầu- fax

Máy photocopy mầu Ricoh MP C3001
Máy photocopy mầu Ricoh MP C3001

Mua máy in mầu đa năng Ricoh MPC 3001, chỉ cần thanh toán trước 40% giá trị máy, ...

Giá: 1.490.000 VNĐ

Máy photocopy mầu Ricoh MP C3501
Máy photocopy mầu Ricoh MP C3501

Mua máy in mầu đa năng Ricoh MPC 3501, chỉ cần thanh toán trước 40% giá trị máy, ...

Giá: 1.490.000 VNĐ

Máy photocopy mầu Ricoh MP C4501
Máy photocopy mầu Ricoh MP C4501

Mua máy in mầu đa năng Ricoh MPC 4501, chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị máy, ...

Giá: 1.490.000 VNĐ

Máy photocopy mầu Ricoh MP C4502
Máy photocopy mầu Ricoh MP C4502

Mua máy in mầu đa năng Ricoh MPC 4502, chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị máy, ...

Giá: 2.200.000 VNĐ

1/1