Cách sửa lỗi sc 440 trên máy Ricoh MP 4000-4001-4002

10:27 | 06/06/2019

Lỗi SC 440 trên máy Ricoh MP 4000,4001,5000,5001,4002,5002 thường do liên quan đến cụm belt như: Giấy trong khay bị ẩm; thời tiết ẩm làm ẩm mặt betl hay mặt betl kém, vấp gạt betl làm betl không quay..

.

Cách khác phục: Tắt máy để hết báo lỗi, kiểm tra xem giấy trong khay bị ẩm không, tốt nhất là thử thay giấy khô. Nếu vẫn bị thử vệ sinh và sấy khô mặt betl; Xoay thử bánh răng betl xem có kẹt không; thử thay cả cụm betl khác xem được không; cuối cùng thì kiểm tra dây nối từ main đến cụm betl.

Bài viết liên quan